Ak žena nezíska toho, koho miluje, beda tomu, koho dostane.