Snemu sa podľa prezenčnej listiny zúčastnilo 24 členov. Okrem dobrého gulášu, piva a kofoly bolo účelom tohto dňa zhodnotiť činnosť klubu za predošlý rok, zvoliť výkonné orgány, diskutovať a hľadať spôsoby na zlepšenie činnosti klubu.

Pred začatím oficiálnej časti snemu o 12:00 a taktiež aj po nej nebola núdza o športové, hudobné, jedlové a nápojové vyžitie :D

Úvod oficiálnej časti patril zhodnoteniu činnosti za predchádzajúci rok predsedom klubu (Viac informácii o činnosti klubu na webe S-VK www.s-vk.sk). Vo voľbe orgánov klubu bol zvolený výkonný výbor v nezmenenom zložení ako minulý rok. Predsedom klubu zostáva Richard Gajniak, podpredsedami Karol Sahúľ a Roman Vrabček. Ostatní členovia výboru sú Michal Štúr, Pavol Palider, Katarína Ďurčáková a Katarína Miková.

Novým správcom klubovne sa stal Michal Štúr. V diskusii bolo dohodnuté, že po uprataní klubovne preberie kľúče. Od tohto momentu efektívne začína výkon jeho funkcie.

V diskusii bolo vznesených viacero požiadaviek stolnotenisových členov klubu, ktoré boli adresované nasledovným spôsobom:
- 2 stolnotenisové tréningy týždenne pre deti
– dohodnuté dojednanie priestorov a termínov predsedom klubu
- Dresy pre stolnotenisové zápasy
– v čase konania snemu prebiehala potlač týchto dresov u pána Jankoľu ( dresy pridelí hráčom na podpis Michal Štúr, ktorý ich po súťaži vyzbiera naspať)

Na členov stolnotenisovej časti klubu bola vznesená požiadavka na prezentovanie činnosti ohľadom stolného tenisu na webovej stránke klubu. Požiadavka bola stolnými tenistami prijatá.

[ Prezenčná listina a poznámky zo snemu sú na tomto linku ]

 Ďakujeme všetkým členom za účasť, otvorenosť v diskusii a tešíme sa na nadchádzajúci klubový rok dúfajme plný športových úspechov a bez zranení.