Rozpis turnajov a súťaži november 2010 - apríl 2011... Priebežne aktualizovaný, ...

19/11/2010 piatok - OLPS Jablonka
26/11/2010 piatok - OLPS Jablonka
28/11/2010 nedeľa - MVL Trstená

10/12/2010 piatok - OLPS Jablonka
12/12/2010 nedeľa - MVL Trstená
17/12/2010 piatok - OLPS Jablonka
xx/12/2010 sobota - Vianočný turnaj Trstená
25/12/2010 sobota - Turnaj trojíc Námestovo

07/01/2011 piatok - OLPS Jablonka
09/01/2011 nedeľa - MVL Trstená
21/01/2011 piatok - OLPS Jablonka
23/01/2011 nedeľa - MVL Trstená
28/01/2011 piatok - OLPS Jablonka

06/02/2011 nedeľa - MVL Trstená
11/02/2011 piatok - OLPS Jablonka
18/02/2011 piatok - OLPS Jablonka
20/02/2011 nedeľa - MVL Trstená
25/02/2011 piatok - OLPS Jablonka

06/03/2011 nedeľa - MVL Trstená
11/03/2011 piatok - OLPS Jablonka
16/03/2011 streda - OLPS Jablonka
18/03/2011 piatok - OLPS Jablonka
20/03/2011 nedeľa - MVL Trstená
25/03/2011 piatok - OLPS Jablonka

01/04/2011 piatok - OLPS Jablonka
02/04/2011 sobota - OLPS Jablonka
03/04/2011 nedeľa - MVL Trstená
08/04/2011 piatok - OLPS Jablonka
09/04/2011 sobota - OLPS Jablonka - záver ligy
16/04/2011 sobota - MVL Trstená - záver ligy
30/04/2011 sobota - HCR 25.ročník