Keďže v roku 2021 boli zatvorené priestory telocviční, je členské na rok 2021 ponížené na 15 EUR.

 clenske15 DOSPELÍ

Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená

SK91 0900 0000 0003 2268 0117

Suma: 15,00 €

Poznámka pre príjemcu: Clenske 2021 

 clenske5

ŠTUDENTI

Stolnotenisový a volejbalový klub Trstená

SK91 0900 0000 0003 2268 0117

Suma: 5,00 €

Poznámka pre príjemcu: Clenske 2021