Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Zdieľaj aktuálnu stránku na Facebooku
História volejbalu v meste Trstená PDF Tlačiť E-mail

Volejbal patrí k najrozšírenejším športovým hrám vo svete. Je to kolektívna hra s jednoduchými pravidlami a s malými požiadavkami na priestor. Ak aj nemáme sieť, môžeme „volejbalovať“ podľa počtu hráčov vo dvojici, v trojuholníku, v kruhu. Ak máme sieť je možné hrať proti sebe v dvojici až pätici. Hrá sa na rôznych...

povrchoch, ale môže sa hrať aj na pláži, medzi bytovkami atď. Volejbal rozvíja celkovú obratnosť, súhru nervov a svalov, rýchlu reakciu horných a dolných končatín, správny odhad vzdialenosti, fyzicku vytrvalosť. Súťažný volejbal, aby bol hráč úspešný, vyžaduje rýchlu reakciu organizmu (smečovaná lopta doletí na zadnú čiaru za 0,4s) predvídavosť, skúsenosť. Preto je potrebné podporovať rozvoj volejbalu.
Moderný volejbal sa zrodil v r. 1885 v USA. Pred prvou svetovou vojnou sa rozšíril na Ďaleký východ a po vojne aj do Európy. V r. 1919 začína volejbal aj u nás a to v Žiline. V Trstenej sa volejbalové začiatky spájajú s r. 1951. Bola to TJ Lokomotíva a v nej prof. Jesenský Jozef, ktorý viedol ženy v okresnej súťaži. Časté stretnutia boli s Podbieľom. V rokoch 1954/55 sa začala v Trstenej hrať krajská súťaž. Zahájenie bolo v Žiline na Bôriku. Zúčastnili sa tam družstvá napr.: Liptovský Hrádok, Trenčín, Žilina, Liptovský Ján atď. Toto hrávalo so striedavými úspechmi do r.1964. V r.1962 (po návrate K.Sahuľa zo ZUS) vytvorili mladí nadšenci nové TJ-Slávia, kde sa mohli rozvíjať okrem futbalu a hokeja ďalšie športy a to v prvom rade volejbal, basketbal a stolný tenis. Pri zrode TJ-Slávia stáli p. Sahuľ K., p.Beňová, p.Giglerová (). Vo volejbale vzniklo družstvo dorasteniek a žien. V 60. rokoch hlavne družstvo dorasteniek zaznamenalo výraznu vzostupnú tendenciu, keď postupne z okresnej súťaže sa prebojovalo v r.1966/67 a 1967/68 do Slovenskej ligy. Družstva ako Slovan Bratislava, Modrá, Lúčenec, Žilina vždy s obavami pred nevídanou diváckou kulisou (200-30 divákov) nastupovali na zápasy v Trstenej.
Rozhodcom I. triedy sa v r.1971 stáva K. Sahuľ, ktorý sa v r. 1983 stáva trenérom II. Triedy. V týchto rokoch družstvo hralo krajskú súťaž a družstvo mužov okresnú súťaž. Potom družstvo dorasteniek malo pevné miesto v krajskej súťaži. Okolo volejbalu sa v tých časoch "krútili" prof. Jesenský, prof. Paliderová, Sahuľ K.. V rokoch sedemdesiatich okrem pravidelných súťaži v okrese a kraji nastáva doba rôznych turnajových súťazi. Od r. 1971 je to memmorial J. Jesenského(5 ročníkov), ktorý postupne prerástlo do celoslovenských finále ŠŠH dievčat. Bolo to preto, že funkcionári v Trstenej sa ukázali ako dobrí organizátori a tiež preto,že tu bola dobra práca s mládežou. Na gamnáziu sa v tom čase pravidelne poriadali krajské športové hry vo volejbale dievčat. Odmenou organizátorom bolo pridelenie organizovania celoštátneho finále vo volejbale v r.1976. Potom nastal mierny útlm v súťažnom volejbale, pretože začala výstavba športovej haly a panely boli rozložené po celom školskom dvore na gymnáziu.
Nový rozmach a oživenie nastáva v 80 rokoch, keď sa popri družstvu dorasteniek aktivuje družstvo žien. Obe družstvá hrajú krajské sťaže. Kým v rokoch 60-tich a ďalej to boli hráčky Grúňová D., Šusteková M., Šnemková Šť. Neskôr v r. 80-tich prichádzajú ďalšie hráčky Ľ. Nabočiková, A. Schifferdeckerová, V. Beňušová, E. Mokrá, M. Melicherčiková, sestry Pallové a iné hráčky, neskôr V. Šnemková . V r.1982 vzniká dlhodobý plán rozvoja volejbalu v Trstenej - žiačiek, dorasteniek a žien. Zámerom plánu bolo vybudovať v trstenej volejbalové centrum - ženskú vetvu. Tým nastalo skutočné nové obdobie pre rozvoj volejbalu. Rozšírilo sa trénerské zázemie (prof.Golboň, M. Schifferdeckerová, Mayerová O. , Mokrá E., Lepišová Z., Gembalová J. ) . Kedže výchova špičkovho volejbalistu trvá min. 8 rokov hneď v r. 1982 bol zahájený dlhodobý tréningový proces žiačiek. Príprava prebiehala najprv v dvoch potom štyroch kolektívoch žiačiek. Talenty sa vyberaliuž zo štvrtého ročníka (10 ročné) ZŠ. Touto prípravou pršlo postupne ca 90 hráčiek. V týchto rokoch hrajú v krajskom majstrovstve ml. dorastenky, potom straršie dorastenky. Žiačky rajú v okresnej súťaži. Rupeľová Jana evidovala výsledky vyhodnocovala poradie. Bola to veľmi zodpovedná funkcia. Hlavný cieľ bol v tom, aby sa vybudovalo silné družstvo žien, schopné konkurovať špičkovým družstvam v kraji. Tento cieľ bol naplnený čiastočne (2 až 3 roky). Príčin bolo viac. Základná zostava nemala rovnocenné náhradníčky. Dôvody boli hlavne v tom, talenty z dorastu odchádzali na vysokú školu, hráčky o vysokej škole sa nevratili do kolektívu späť (ing. Brudovská), J. Gembalová a iné.. Nové talenty, ktoré sa začali vychovávať v krúžkoch na ZŠ trénovali len 1x týždenne (okres nepridelil školské športové stredisko vo volejbale do Trstenej, ale do D.Kubína). Tu sa len veľmi pomaly vychovávali lepšie hráčky. V r.1990 došlo k rozpadu telovýchovnej jednoty, k zrušeniu toku financií, a tak sa družstvá v r. 1990 odhlásili zo súťaže. V rokoch 1995-1997 fungovali družstvá žiačiek resp.dorasteniek pod názvom Chemikond a EVA pod vedením Miku M. Jošťáka K. Boli to veľmi silné a kvalitné družstva, ktoré dobre reprezentovali Trstenú, avšak obe pre nedostatok financií zanikli. Okrem majstrovských súťaží sa rstená vyznačovala usporiadavaním mnohých turnajov, ktoré sa vyznačovali veľmi dobrou organizáciou. S najvýznamnejšími turnajmi (memorial J.J, Slovenské a celoštátne, ŠŠH) žilo celé mesto (príhovory, dychovka, občerstvenie, ubytovanie, zdravotná služba, atď.). V r. 1976 mesto Trstená usporiadalo celoštátne finále stredoškolských hier vo volejbale dievčat. Zúčastnilo sa ho 13 družstiev a to víťazi 10 krajov, hl. mesto Praha, hl. mesto Bratislava a domáce družstvo Trstenej. Boli to družstvá: SEŠ Žilina, Gymnázium Plzeň, G. České Budejovice, G. Náchod,G. Biliková Bratislava, G. Přerov, G. Kolín, G. Kežmarok, G. Praha 7, G.Ústi nad Labem, G. Senica nad Myjavou. Víťazom sa stalo družstvo Bratislavy pred Plzňou a Kežmarkom.
Významnou akciou usporiadanou v Trstenej bola "Volejbal hrá celá rodina". Myšlienka sa rodila už v r. 1981 na volejbalovom zväze pri riešení volejbalovej problematiky medzi dobrovoľnými pracovníkmi vo volejbale a pracovníčkou zväzu Prochádzkovou M.. Prvý ročník sa uskutočnil 20.2.1982 za asistencie ČS televízie - p. Niňaj. Zúčastnilo sa ho 12 družstiev ! V r. 1984 tento krásny turnaj prerástol hranice Oravy a stal sa celoslovenským. Zúčastňovali sa ho družstváz Bratislavy, Žiliny, Tr. Teplíc, Ružomberka, B. Bystrice, Prešova, Nitry, Dubnice. Dňa 27.6.1992 sa uskutočnil11.ročník. Potom nastalo prerušenie. Obnovenie podujatia nastalo v r. 1998 kedy zásluhou mesta (ing. Fabry, šp. Zväzu p. Rúžičková D. a OÚ Tvrdošín p. Teťaková, p.Sahuľ K.) sa 28.3.1998 uskutočnil 12. ročník "Volejbal hrá celá rodina". Treba veriť, že noví predstavitelia mesta zabezpečia pokračovanie tohto podujatia. Memoriál J. J. , ktorý minulý režim pokračoval v r. 1995 6. ročníkom , keď v roku 1998 sa konal 9. ročník. Je žiadúce, aby aj tento turnaj pokračoval. V r. 1996 mesto rozbehlo dlhodobú súťaž zmiešaných družstiev vo volejbale ako MVL. Na jar r. 1996 sa konal nultý ročník a po jeho skúsenostiach už na jeseň 1996 začal I. ročník.

 


I. ročník MVL 1996/97 účasť 6 družstiev 50 športovcov
II. ročník MVL 1997/98 účasť 7 družstiev 60 športovcov
III. ročník MVL 1998/99 účasť 8 družstiev 70 športovcov 66 zápasov
IV. ročník MVL 1999/00 účasť 8 družstiev 70 športovcov 65 zápasov
V. ročník MVL 2000/01 účasť 5 družstiev 32 zápasov
VI. ročník MVL 2001/02 účasť 4 družstiev
VII. ročník MVL 2002/03 účasť 4 družstiev
VIII. ročník MVL 2003/04 účasť 6 družstiev

2.5.1999 13. ročník "Volejbal hrá celá rodina" 5 družstiev (1,Jančo - Or.Polhora2, Vrabček- Liesek 3,Šurina - Trstená 4,Letaši - Trstená 5,Valachy - Liesek )
28.6.1999 10 ročník - memoriál J. Jesenského (1, G. Trstená 2,G. Martin 3,G. Tvrdošín)
29.4.2000 14 ročník - "Volejbal hrá celá rodina" 7družstiev (1, rod. Jančová 2, Vrabčeková 3, Šurinová 4,Beňušová 5, Pallová 6, Letašiové 7, Valachyová - 70 účastníkov)
27.6.2000 11. ročník Memoriál J. Jesenského 1,G. Martin 2, OA: Kubín 3, SPŠ Tvrdosšín 4, G. Tvrdošín 5, G. Trstená 6, Or. Podzámok
24.3.2001 15. ročník "Volejbal hrá celá rodina" vklad 400sk za družstvo z mesta 1000,-.M.Prochádzkovej, Sahuľovi K. Fabrymu J. Beňušovej a Mažarimu J. k 15. vyročiu - jubileum k 50. roku volejbalu v Trstenej. Prihlásilo sa 10 družstiev. Každé družstvo dostalo prehľad jednotlivých ročníkov. Zúčastnilo sa 6. družstiev. Rodina Pallová a Letašiová nenastúpili (bez ospravedlnenia) 1, Jančo - Or. Podzámok 2, Vrabček - Liesek 3,Veselovský - Novoť 4, Šurina - Trtená 5, Valachy - Liesek 6, Beňuš - Trstená Cena odovzdal primátor J. Mažari
27.6.2001 12. ročník - Memoriál J.Jesenského účasť 6 družstiev 1, G. D.Kubín 2, G. Martin 3, G. Trstená 4, OA D. Kubín 5, G. Tvrdošín 6, Yadviga Krakov Podporaz MsU 4000,- Putovný pohár primátora má G. D. Kubín
23-24.3.2002 16. ročník - Volejbal hrá celá rodina 10 družstiev 1, Vilčinský - Nižná 2, Chmelík - B. Bystrica 3, Mydla Tr. Teplá 4, Veselovský - Novoť 5-6, Jančo - Or. Podzámok, Šurina - Trstená 7-8, Vinke - Žilina, Lajmon - Tvrdoín 9-10, Beňuš - Trstená, Oleg Kawiorsky - Krakow Vklad 50sk na osobu - mesto prispelo - putovný pohár - 1800 sk so všetkými účaqstníkmi + malý pohár odovzdaný rodine Jančovej a Mydlovej za 3x víťaztvo v predch. Ročníkoch + z mesta 4000,-
26.6.2002 13. ročník - MJJ - účasť 6 družstiev 1, G. Martin 2, G. D. Kubín 3, G. Trstená 4, G. Námestovo 5-6, G. Tvrdošín 7, Or. Podzámok
24.-25.5.2003 17. ročník "Volejbal hrá celá rodina" príspevok 5000,- 8 družstiev 1, Ciba 2, Jančo 3, Vilčinský 4, Veselský 5, Kawiorski 6, Beňuš 7, Šurina 8, Pučik Vklad 120 sk na člena.
25.6.2003 14. ročník MJJ zučastnili sa 4 družstvá 1, G. Martin 2, G. Námestovo 3, G. Tvrdošín 4, G. Trstená

Roku 2003 sa začalo trénovať družstvo ml. dorasteniek pri G.M.Hattalu pod vedením Andrey Brčákovej. Sahuľ K. vypomáha v odbornej príprave. Pri Cirkevenej škole K. Sahuľ začal trénovať 15 hráčiek volejbal 5-7. ročník 2003/2004

18. ročník Volejbal hrá celá rodina plánovaný na 4 apríla 2004 odoslané pozvánky 18 družstvám s návratkami, obálkami a známkami vátilo 7 družstiev z toho chceli hrať Cibovci, Jančovci, Šurinovci a Beňušovci ospravedlnili sa Chmelikovci z B. Bystrice, Vilčinský a Valachy.
A odtiaľto začína história S-VK Trstená ....

Slovenská dorastenecká liga 1968

Po ligovom zápase Slovan Trstená - Slovan Bratislava

Slovenská dorastenecká liga 1968 Smečuje kapitánka Evka Sahuľová dolu sedí prof. Jesenský Jozef

Diváci na dorasteneckej lige 1967 v pravo prof. Jesenský Jozef

Trstená - Fínsko 3:1
1967, 350 divákov

Celoštátne finále dorasteniek 1987, 26-29.4.1987Slovenská dorastenecká liga 1967

prof. Jozef Jesenský, ligové zápasy 1967/68
 

Chceš byť členom S-VK ?

Náhodná fotka z galérie

ANKETA

Ktorý šport sa ti páči najviac ?
 

Online :

Máme online 97 hostí 

Štatistiky:

Počet zobrazení obsahu : 2014481